czwartek, 30 listopada 2023

Wirtualna sesja nagraniowa - 002 Europa Maszyna Wyobraźni

muzyka Krzysztof Dumka, Romuald Łuszcz, Robert Adamus

mix końcowy i realizacja: Krzysztof Dumka 

https://maszynawyobrazni.bandcamp.com/album/maszyna-wyobra-ni-live


 

wtorek, 14 listopada 2023


https://maszynawyobrazni.bandcamp.com/album/maszyna-wyobra-ni-live

 

Wirtualne Sesje Nagraniowe na żywo.

Nagrań dokonano na przełomie 2019 – 2020 w piwnicach Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Były to rejestracje bardzo spontaniczne, bez wcześniejszego planu. Bliżej im do krautrocka niż do ściśle rozpisanych kompozycji.

Utwory nazwałem imionami księżyców Jowisza. Kochankami Jowisza. Io, Europa, Kallisto i Ganimedes.

Granie w piwnicach MOK to przede wszystkim radość tworzenia, spontaniczność i niepowtarzalny klimat.


Muzyka:

Krzysztof Dumka, Romuald Łuszcz, Robert Adamus.

Nagranie, mix, mastering, projekt okładki, fotografie:

Krzysztof Dumka


Maszyna Wyobraźni LIVE


czwartek, 5 października 2023


 
 
Wirtualna sesja nagraniowa - #001 Maszyna Wyobraźni muzyka Krzysztof Dumka, Romuald Łuszcz, Robert Adamus mix końcowy i realizacja: Krzysztof Dumka

 

niedziela, 13 sierpnia 2023

 

 

“The Other Side” is the first film made entirely using computer technology at the Se Ma For Film Studio. This fact was completely obscured by the appearance of the Silicon Graphics computer in the studio due to the fact that the film "The Other Side" was made on a computer such as the Amiga. It should be noted here that in 1994 there were many problems with computer animation: when shooting typical 3D shots, rendering time, whether on PC, Amiga or Mac, was very time consuming. Another problem is real-time rewriting of the footage onto magnetic tape. Silicon Graphics did not completely solve these problems because it was quite a fast computer for those times, but the material in the form of frames was copied frame by frame using the Alix device. Initially, I wanted to make the film in 3D in Imagine for Amiga. Unfortunately, the calculation of the frames took an awfully long time (one frame takes days of calculations). So I decided to make the film in Deluxe Paint. It is a painting program with the possibility of animation (a wonderful, best painting program ever created for the Amiga). This solved the problem and with the time of calculations and rewriting to tape, because this computer with a palette limited to 8 bits (256 colors out of the selected 16 million) allowed to rewrite the material in real time. And so a short film was created that imitates the 3D technique with 2D. The film is about what is on the other side of the world.

“Druga Strona” jest pierwszym filmem zrealizowanym techniką całkowicie komputerową w Studio Filmowym Se Ma For. Fakt ten dostał całkowicie przysłonięty zaistnieniem w studio komputerem Silicon Graphics z racji, że film “Druga Strona” został zrealizowany na takim komputerze jak Amiga. Trzeba tutaj zauważyć, że w roku 1994 istniało wiele problemów związanych z animacją komputerową: przy realizacji ujęć typowych dla 3D czas renderingu, czy to na PC, czy na Amidze, czy na Macu był wielce czasochłonnny. Inny problem to przepisywanie w czasie rzeczywistym materiału filmowego na taśmę magnetyczną. Silicon Graphics nie rozwiązywał całkowicie tych problemów gdyż owszem był to dość szybki jak na owe czasy komputer ale materiał w postaci klatek przepisywany był poklatkowo za pomocą urządzenia Alix. Początkowo chciałem film zrealizować w 3D w programie Imagine na Amigę. Niestety obliczanie klatek trwało straszliwie długo (jedna klatka to całe dnie obliczeń). Zdecydowałem więc, że zrealizuję film w programie Deluxe Paint. Jest to program malarski z możliwością animacji (wspaniały, najlepszy jaki powstał na Amigę program malarski) Rozwiązało to problem i z czasem obliczeń i przepisywania na taśmę, gdyż komputer ten z ograniczoną paletą do 8 bitów (256 kolorów z wybranych 16 milionów) umożliwiał przepisanie materiału w czasie rzeczywistym. I tak powstał krótki filmik, który imituje techniką 2D technikę 3D. Film opowiada o tym co się znajduje po drugiej stronie świata. 

 "The Other Side"; “Druga Strona” animacja 2D 1994

Produkcja: Studio Filmowe SE MA FOR Realizacja: Krzysztof Dumka Montaż: Marek Lewandowski

środa, 31 maja 2023


 W poszukiwaniu serca" rys Krzysztof Dumka - technika własna
#art #draw #drawing #drawinghands #artwork #artist #painting #artofinstagram #gallery #instaartost #dessiner #dibujar #ziehen #disegno #surrealart #graphics

niedziela, 14 maja 2023


 

 
 
Jest to film dość dziwnie robiony. Wstępny materiał został filmowany kamerą VHS, potem z wybranych ujęć pobierałem klatki i przerabiałem redukując kolory oraz nakładając efekty. Film dzisiaj prosty z technicznego punktu widzenia (nie lubię cyrku a zwłaszcza traktowania w nim zwierząt). W 1995 roku był lekki problem z pobieraniem całych sekwencji do komputera. Posiadałem w tym czasie kartę Impact Vision na Amigę i tak pobierałem klatki. Transfer na Betę był podobny lecz mozolny i powolny. Było możliwe aby przepisać materiał za pomocą programu Nukleus tyle, że i tak po klatce. PAR nie był jeszcze w moim zasięgu. Dopiero po pewnym czasie moi koledzy z “TTC” kupili PARa na Amigę.
 

“CYRK” animacja 2D 1995r
Produkcja “Studio Filmowe SEMAFOR” "Maszyna Wyobraźni"
Realizacja: Krzysztof Dumka

 

Wirtualna sesja nagraniowa - 002 Europa Maszyna Wyobraźni muzyka Krzysztof Dumka, Romuald Łuszcz, Robert Adamus mix końcowy i realizacja: Kr...